Ere-muggen

Jaar Naam Hoedanigheid
vanaf
1972
Alle Prinsen Prins Carnaval
1972 Johan Pijnenburg Oprichter / Grootvorst
1972 Piërre Ballings Burgemeester
1972 Wim de Veer Prins Platella bij de carnavalsviering middenstand
1973 Frans Moors Oprichter / secretaris
1974 Henk Breeveld Burgemeester
1977 Giel Blankers Diverse jaren bestuurslid / leraar LTS
1983 Bernard de Vries Ontwerper Mug
1990 Arnold van Houdt Burgemeester
2009 Sjef van Rooij 33 jaar lid waarvan vele jaren secretaris Muggezifters
2010 Jan van Avendonk 36 jaar lidmaatschap / jaren lid commissie zittingsavond
2016 Nico van Rooij Verdiensten voor de vereniging en Bladelse gemeenschap bij zijn afscheid na 39 jaar lidmaatschap
2017 Boy Swachten Burgemeester van Bladel

 

Opper-muggen

1971 Toos van Beers Vervaardigen eerste carnavalskledij
1972 Piet Lavrijsen Leider blaaskapel de Wendblaozers
1974 Bernard de Vries Ontwerper van de ‘Mug’ / tonprater
1974 Cees Penson Wethouder
1974 Maria van Hoof Echtgenote Vorst (voor haar ondersteuning en begeleiding)
1975 Piet van Sambeek Inzet voor Bladelse gemeenschap en carnaval
1975 Rector Kerssemakers Mede initiatiefnemer voor oprichting Bejaarden/Verpleegtehuis
1976 Piet de Vries Voorzitter Koninklijke Harmonie l’Union
1976 Guus Fiers Jaren verzorging carnavalskrant, met name lay-out
1979 Paul Bröcheler Voorbeeldig politieman
1979 Wik van Gool Inzet carnaval / Raad van Elf / leider werkgroep
1980 Jan Rosch Secretaris
1982 Ton Geurtzen Artiest zittingsavond
1982 Chris van Gorp Artiest zittingsavond
1982 Harrie Panken Ambtenaar Burgerlijke stand bij aangifte overlijden Mug
1982 Theo Bonants Voorzitter bestuur Bejaardenhuis
1983 T. Jansen Hulp in Nood
1984 L. Raes Zwemkampioene gehandicaptensport
1984 Jan Cornelis Hulp in Nood
1984 Louis Roymans Hulp in Nood
1985 Gerrit Soontiens Verdiensten wielerclub ‘Snelle Wiel’ en wielersport
1986 Trees Cox-Maandonks Vrouwenbeweging / Hulp in Nood, enz.
1986 Wim Waarma Hoffotograaf
1987 Sjef van Rooij 11 jaar lid Muggezifters
1987 Jan van Avendonk 11 jaar lid Muggezifters
1987 Frans van Lierop 11 jaar lid Muggezifters
1987 Giel Blankers 11 jaar lid Muggezifters
1990 Cees Verhulst Vele jaren eminent tonprater
1990 Ad Dirks 11 jaar lid Muggezifters
1990 Arnold Duis 11 jaar lid Muggezifters
1991 Niek Soontiens Verdiensten Bladelse gemeenschap (wethouder/KBO)
1991 Nico van Rooij 11 jaar lid Muggezifters
1992 Jan Rijken Leraar Pius X, bestuur ‘Den Herd’
1992 Kees Klessens 11 jaar lid Muggezifters
1992 André van de Steen 11 jaar lid Muggezifters
1992 Jos Hooijen 11 jaar lid Muggezifters
1993 Tony Gijsbers 11 jaar lid Muggezifters
1994 Martien Verhoeven 11 jaar lid Muggezifters
1994 EHBO-Bladel Stand-by tijdens vele carnavalsactiviteiten
1995 Hein van Eekert Eminent tonprater
1995 Rob Verhoeven 11 jaar lid Muggezifters
1998 Cor Thijsen – v Lierop Bijzondere prestaties op zittingsavonden
1998 Peter Aarts 11 jaar lid Muggezifters
1998 Ger van der Heijden 11 jaar lid Muggezifters
1999 Antoon van Rooij Verdiensten voor Bladelse gemeenschap
2001 Jef Senders Hulp aan minder bedeelden in Brazilië
2001 Gerard Nijhof 11 jaar lid Muggezifters
2001 Coen van Lierop 11 jaar lid Muggezifters
2002 Wim Gubbels Beeldend kunstenaar; maker beeld Mie Moors
2002 Wil Hooijen 11 jaar lid Muggezifters
2002 Wil van Meel 11 jaar lid Muggezifters
2004 Mark van Eekert Artiest zittingsavonden
2005 Marten Leijten Namens blaaskapel ‘De Wendblaozers’
2006 Lian v Gils-Michelbrink Jaren eminent leidster ‘High Energy’
2015 Lia en Peter Vugts Gastvrouw en gastheer CC Den Herd
2016 Jos Kaethoven Muzikant (Triple en combo 4K’s)
2016 Louis Kaethoven Muzikant (Triple en combo 4K’s)
2016 Guud Krekels Muzikant (Triple en combo 4K’s)
2018 JV De Barbiertjes 22 jaar deelname optochten in Bladel
2019/td>

CV d’n Buntstèkers 22 jaar deelname optochten in Bladel