Pius Lemmens - lintje

Burgemeester Swachten heeft op 10 oktober 2015 een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer P.H.J. Lemmens. Hij is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau en heeft de onderscheiding ontvangen tijdens festiviteiten ter gelegenheid van het 44-jarig jubileum van CV de Muggezifters.

 

De heer P.H.J. (Pius) Lemmens (19 maart 1950 te Bladel)
Vanaf 1957 was de heer Lemmens respectievelijk als misdienaar en acoliet betrokken bij RK parochie St. Petrus Banden (vanaf 2014 de parochie Heilige Apostelen Petrus & Paulus) in Bladel.

In 1977 was hij oprichter van buurtvereniging ‘De Bleijenhoek’ (vanaf 1979 buurtvereniging ‘Het Pleintje’), waar hij als penningmeester en bestuurslid tot 1991 bij betrokken bleef. Vanaf 1971 tot 1977 was Pius Lemmens al mede-initiatiefnemer bij het laten deelnemen van de buurt de Bleijenhoek aan de carnavalsoptochten van De Muggezifters. In 1976 was Pius mede/initiatiefnemer van de folkloristische optocht die op 12 september 1976 ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de parochiekerk werd gelopen. Daarnaast was Pius Lemmens in 1977 penningmeester van het feestcomité bij de viering van het gouden priesterfeest van buurtgenoot pater Henk Smets (1903-1984). In 1991 trad Pius af en werd benoemd tot erelid van de buurtvereniging.

Sinds 1981 is hij als vrijwilliger en bestuurslid betrokken bij carnavalsvereniging cv de Muggezifters te Bladel (ca. 28 leden). Hij was/is actief als penningmeester, initiator en voorzitter van de commissie Blaalse Lichtstoet, voorzitter van de commissie Optochten, lid van de commissie Sponsoring, lid van de commissie Prins en voorzitter van de commissie Raadszitting. Naast deze vele taken voor de vereniging is hij actief betrokken bij het bouwen en onderhouden van carnavalswagens en –attributen, het bijhouden van het materialenmagazijn, na afloop van het carnavalsseizoen bij de financiële en fiscale afwikkeling en met het voorbereiden van de Zomermarkt. Al met al één van de belangrijkste steunpilaren van De Muggezifters.

Ook de Stichting Hulp in Nood Bladel – Netersel kan sinds 1984 op de inzet van Pius rekenen. Het doel van deze stichting is het ondersteunen van hulpbehoevende inwoners van Bladel en Netersel. Hiervoor organiseert de stichting uiteenlopende fondswervingsacties, waaronder een loterij.

Buiten Bladel is de heer Lemmens ook actief als vrijwilliger. En wel als bestuurslid van de vereniging Brabantse Carnavals Federatie. Sinds 2011 is hij hier als bestuurslid bij betrokken en bereidt hij de vergadering mede voor, legt contacten en adviseert op diverse terreinen.

Vanaf 2012 is Pius Lemmens vrijwilliger bij Stichting ‘De Tipmast’. Deze stichting exploiteert aangepaste vakantiebungalows voor zieken, ouderen en mensen met een beperking en hun gezinnen.

Als laatste in de rij van vrijwilligersfuncties is de heer Lemmens sinds 2013 ook als vrijwilliger van het buurtpreventieteam ‘het Pleintje’ in Bladel actief.