De vereniging kent een tweetal vormen om mensen te onderscheiden:

1. Onderscheiding in de Orde der Muggezifters.

2. Bijzonder lidmaatschap.

Daarnaast kent de vereniging jaarlijks toe:

1. De Mie Moors Memorial 

2. D’n André 

3. In de orde van de ‘Gum’:  eenmalige en unieke onderscheiding uitgereikt aan het schrijvers collectief van het Jubileumboek ‘Kijk terug op 44 jaar Steek en Mug’ in 2015.

 

1. Onderscheiding in de Orde der Muggezifters:

Personen die bijzondere verdiensten voor de vereniging of gemeenschap hebben gehad komen in aanmerking voor een onderscheiding in de Orde der Muggezifters.

Hiervoor kunnen zowel leden als niet leden in aanmerking komen.

Leden kunnen personen nomineren in de ledenvergadering die met meerderheid van stemmen een onderscheiding kan toekennen.

Hierbij kennen wij drie gradaties:

1. Mug in de Orde der Muggezifters

2. Oppermug in de Orde der Muggezifters

3. Eremug in de Orde der Muggezifters

2. Bijzonder lidmaatschap:

Voor (ex-) leden die meer dan bijzondere verdiensten voor de vereniging hebben gehad en de waarde en normen van de vereniging hebben onderschreven en uitgedragen, kennen wij een tweetal bijzonder lidmaatschap.

1. Lid van Verdienste

2. Erelid

(Ex-)leden kunnen worden voorgedragen in de ledenvergadering die met een meerderheid van stemmen een bijzonder lidmaatschap kan verlenen.