Historie van de Muggezifters:

MABO 1967Elke organisatie bestaat in oorsprong uit het initiatief van een enkeling(en) De enkelingen die de grondslag hebben gelegd voor carnavalsvereniging ‘de Muggezifters’ moeten rondom het jaar 1966 worden gezocht in de buurtvereniging de ‘MABO’ (Markt, Bongerd, Marktstraat, Akkerstraat (huidige Europalaan)

Rondom die tijd was er binnen deze buurtvereniging een Raad van Elf actief om onder meer het carnavalsfeest in Huize Kempenland op te luisteren.
Gedurende vijf opeenvolgende jaren functioneerde deze Raad van Elf onder leiding van steeds dezelfde Prins, Johan Pijnenburg, de huidige Grootvorst.

Frans MoorsNa deze vijf jaren werd op initiatief van Johan Pijnenburg en Frans Moors de ‘Muggezifters’ geboren. De gekozen naam ‘Muggezifters’ behoeft enige uitleg. In de beginjaren ‘60 van de vorige eeuw was er in Bladel al een carnavalsvereniging actief. Deze vereniging had gekozen voor de meer dan toepasselijke naam ‘Wendbuilen’. Een naam waarmee de Bladelse mensen worden aangeduid om aan te geven dat ze het daar in Bladel, volgens de inwoners van omliggende dorpen, nogal hoog in de bol hebben. De nieuwe vereniging wilde geen plagiaat plegen en koos voor ‘Muggezifters’, omdat muggeziften een typische karaktertrek is van de Bladelse mens: het kan allemaal nog zo goed en mooi zijn, er is altijd wat op aan te merken en dan meestal in de negatieve zin.

huize van BeersOp 8 oktober 1971 kwamen de mensen van het eerste uur bijeen in de ‘groene zaal’ van Antoon van Beers (Tuntje van de Zallemaker). Deze groene zaal was de werkplaats van Antoon waarin hij als stoffeerder werkzaam was. Voor vergaderingen en bijeenkomsten is de vereniging nog maandenlang gastvrij onthaald door het echtpaar van Beers. Toos van Beers maakte trouwens ook de eerste kostuums voor de vereniging.

 

1e Prins Leo CornelisHet eerste officiële optreden was op 11 november 1971, het 11-11 bal, waarop Prins Nillus (Leo Cornelissen) bekend werd gemaakt.
In hetzelfde jaar, op 15 mei 1972, werden de statuten en huishoudelijk reglement goedgekeurd en aangenomen door de leden. In oktober 1972 werd ter financiële ondersteuning van de vereniging een fancy-fair georganiseerd. Deze fancyfair zou uitgroeien tot een nog jarenlange gehandhaafde traditie en was één van de belangrijkste financiële steunpilaren van de vereniging. In de loop der jaren breidden de activiteiten zich steeds uit.
De uitbreiding kon plaats vinden dankzij de morele en financiële steun van de gehele Bladelse bevolking.

zv Patella '70-'80

zwem en polo vereniging Platella ’70-’80

De carnavalsvereniging wist door een strakke organisatie en een disciplinair optreden, het vertrouwen van de Bladelse gemeenschap te winnen. Vooral in de beginjaren is daar hard aan gewerkt. Het waren turbulente jaren, waarin de vereniging ook nog te maken kreeg met twee andere carnavalsverenigingen. De ‘Muggezifters’ hadden, kort na hun oprichting gekozen voor gemeenschapshuis ‘den Herd’ als hun residentie. Sjan en Piet Vosters, toen uitbaters van het ‘Wapen van Bladel’ riepen een eigen carnavalsvereniging in het leven onder de naam ‘de Schepers’. Daarnaast waren in het café van Piet van de Bossche (nu Durlinger) de ‘Kemphanen’ thuis. De verstandhouding tussen de drie verenigingen was niet altijd optimaal en er ontstonden wel eens wrijvingen, Dit leidde in 1974 tot een wat merkwaardig incident. Burgemeester Breeveld beleefde in 1974 zijn eerste carnavalsviering in Bladel als pas benoemde burgemeester. Hij werd geconfronteerd met een vreemde en wat chaotische afsluiting van carnaval 1974. Hier in het kort wat er gebeurde: ‘De Muggezifters’ hadden als noviteit in hun carnavalsviering bedacht om carnaval af te sluiten met het verbranden van de Mug, het symbool van de ‘Muggezifters’. De verbranding zou plaats vinden op een braakliggend veldje tegenover de Markt, op de plaats waar nu Klavertje Vier is gevestigd. Het was een wat regenachtige dinsdagavond en het veldje lag er wat modderig bij. De ‘Schepers’ en de ‘Kemphanen’ kwamen op die avond tot verbijstering van alles wat Muggen heet, ook opzetten met respectievelijk een schaap en een haan ter verbranding. Dit resulteerde in een wat bizarre vertoning. Vanuit de Marktstraat naderden, met treurmuziek, de ‘Schepers’ en uit de Sniederslaan kwamen de ‘Kemphanen’ terwijl vanaf de Markt de ‘Muggezifters’ oprukten. Vuren werden ontstoken en burgemeester Breeveld, die niemand wat tekort wilde doen, danste als een soort indianenopperhoofd rondom de diverse vuurtjes. “Dit moeten we nooit meer doen”, was nadien het commentaar van de licht hijgende en bemodderde magistraat. Het is dan ook nooit meer gebeurd. Na een aantal jaren verdwenen ‘de Schepers’ en ‘Kemphanen’ van het carnavalstoneel.

CV De BuntstekersDe ‘Muggezifters’ hebben in hun beginjaren nog wel een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de Neterselse carnavalsvereniging ‘de Buntstekers’. Met deze vereniging bestaan nog steeds bijzonder goede betrekkingen. Met trots draagt Grootvorst Johan de onderscheiding ‘Ere-Buntsteker’ die hem na die van ‘Ere-Mug’ het meest dierbaar is.

 

In 1974 werd voor de eerste maal een zittingsavond georganiseerd. Toen geheel nieuw in de Kempen. Zittingsavonden zijn nadien weliswaar overal in de Kempen georganiseerd, maar nergens geëvenaard (Blaalse Wend?…) De wendbuil, Jan Smets
Maar toch: de zittingsavond is altijd het paradepaardje van de vereniging gebleven en mag zich nog steeds verheugen in een grote belangstelling. Ook voor de eerste maal, organiseerde ‘de Muggezifters’ in 1976 een carnavalsconcert. Later is deze happening overgenomen door de Koninklijke Harmonie ‘L’Union’. Het streven van de ‘Muggezifters’ is er altijd op gericht om te proberen iets nieuw te brengen. De carnavaleske raadszitting is daarvan een fraai voorbeeld. Vanaf 1984 vindt deze plaats in de raadszaal van het gemeentehuis op carnavalsmaandag en is een heerlijke belevenis, zeker niet in de laatste plaats door de jaarlijkse uitreiking van de Mie Moors Memorial. Deze toekenning vindt vanaf 1985 plaats. In 1982 werd voor de eerste keer de nieuwe Prins op een zondagmiddag, tijdens een Prinsengala, aan de Bladelse bevolking gepresenteerd. Voordien werd de Prins bekend gemaakt op één van de zittingsavonden of op een apart Prinsenbal. Tot op heden is die zondagmiddag de eerste zondag in januari (tenzij die zondag valt op 1 januari). Vanaf 1999 siert de, inmiddels befaamd geworden, Blaalse Lichtstoet de activiteitenkalender van de ‘Muggezifters’. Door elke carnavalsactiviteit gedegen voor te bereiden en door alleen genoegen te nemen met een optimale organisatie heeft de vereniging de voorwaarden weten te scheppen voor een telkenjare weerkerend carnavalsfeest. Dat daarbij de niet-aflatende steun van de Bladelse bevolking onmisbaar is geweest, en nog is, staat buiten kijf. Een oprecht woord van dank aan de Bladelse mensen is dan ook op zijn plaats!

Door: Grootvorst Johan