Els Antonius winnares Mie Moors Memorial 2019

Op maandagmiddag 4 maart jongstleden vond voor de tweede keer, tijdens ‘Bij de Prins aan tafel’, de uitreiking plaats van een van de belangrijkste onderscheidingen die Carnavalsvereniging De Muggezifters kent, namelijk de Mie Moors Memorial.
Vanaf 1986 wordt de zogenaamde “Mie Moors Memorial” uitgereikt aan een Bladelse persoon of organisatie, die daarvoor op grond van zijn of haar bijzondere karaktereigenschappen in aanmerking komt. In het bidprintje van Mie Moors wordt zij omschreven als een arbeidzame en intelligente vrouw die sterk van persoonlijkheid was. Het oordeel dat de betreffende persoon of organisatie gelijke karaktertrekken vertoont, ligt aan de uitreiking van de Memorial ten grondslag.

Niet in de laatste plaats door de jaarlijkse uitreiking van de Mie Moors Memorial is de belangstelling voor de persoon van Mie Moors in Bladel warm gehouden. Het gaat daarbij niet alleen om de, al dan niet overdreven, anekdotes die rondom haar persoon worden verteld maar ook om de bijzondere karaktertrekken, die van Mie Moors een zeer bijzondere vrouw maakten.
Wanneer we denken aan karaktereigenschappen als arbeidzaam, intelligent, sterk van persoonlijkheid, nuchterheid komen al snel meerdere namen naar boven drijven. Want in Bladel kan men gelukkig nog tal van personen en verenigingen bedenken die aan eerdergenoemde eigenschappen voldoen. Gelukkig maar, want mede dat maakt de prettige sfeer in dit mooie dorp. Hierdoor ook is er ondernemingsdrang en bedrijvigheid, wat zorgt voor tal van initiatieven, activiteiten en festiviteiten in Bladel, wat op haar beurt de leefbaarheid in ‘t dorp vergroot.
De Mie Moors Memorial 2019 werd door Prins Johan 11.0 uitgereikt aan: Els Antonius. Veel mensen kennen Els van Hotel Restaurant De Tipmast. Els werd eensgezind benoemd tot 34e winnaar van de Mie Moors Memorial vanwege haar positieve en sterke karaktereigenschappen en grote bijdrage aan het Bladelse verenigingsleven. Verder onderschrijft Els als geen ander het maatschappelijk belang. Els denkt in mogelijkheden en haar glas is altijd half vol. Een meer dan terechte winnares!