1. Het college van B&W van de gemeente Bladel heeft een vergunning verleend voor het houden van deze loterij per 8 januari 2019:
  aan cv De Muggezifters uit Bladel.
 2. De organisatie van deze loterij is in handen van de commissie optochten van cv De Muggezifters.
 3. Correspondentie over deze loterij kan via info@muggezifters.nl
 4. De opbrengst van deze loterij komt ten goede aan de organisatie van de Lichtstoet.
 5. Er zijn 15.000 (zegge vijftienduizend) loten à €1,- ter beschikking.
  1. Deze loten worden verkocht in de weken voorafgaand aan- en tijdens de Lichtstoet op zaterdagavond 30 maart 2019.
  2. Indien door onvoorziene omstandigheden de Blaalse Lichtstoet niet kan doorgaan en er zijn loten verkocht dat zal de trekking plaatsvinden op de onder punt 6 genoemde datum.
 6. De trekking van de loterij vindt plaats op 5 april 2019 om 19.00 u. bij LLamar, Markt 1a, 5531 BA Bladel.
 7. De uitslag zal bekend gemaakt worden via deze website en de plaatselijke media.
 8. Deelname staat open voor personen van 18 jaar of ouder.
 9. Indien personen onder de 18 jaar toch deelnemen en een prijs claimen mag deze niet worden uitgekeerd aan deze persoon.
 10. Prijzen zijn niet omwisselbaar in geld.
 11. Door acceptatie van de prijs gaat de winnaar akkoord met de bij de prijs behorende voorwaarden.
 12. De prijzen kunnen worden geclaimd tot en met 31 december 2019.
  1. Niet-geclaimde prijzen vervallen aan de organisatie.
 13. Verdere informatie over deze loterij is te vinden op deze website.