Zaterdag 18 februari jongstleden werd tijdens de laatste zittingsavond bij het uitreiken van de Eremug in de orde der Muggezifters  aan burgemeester Boy  Swachten het idee gepresenteerd voor een eigen nieuwe Multi Functionele Accommodatie in de kern Bladel.

De Muggezifters zijn van mening dat de lokale politiek teveel  aandacht besteed aan de wensen en behoeften van de mede-gemeentenaren uit Hapert  en dat daardoor het grootste dorp van de gemeente en met name haar inwoners tekort gedaan wordt.

De Muggezifters wil dat de raad zich hard maakt voor  een nieuw en goed geoutilleerd gemeenschapshuis voor de Bladelse  inwoners en verenigingen. De Muggezifters zijn ervan overtuigd dat voor een bedrag van ca 9 miljoen  (ongeveer de helft van het voorziene bedrag van het MFA-Hapert) er een zeer modern gebouw kan worden neergezet. Met adviezen van notabele oud-Prinsen-ondernemers en ‘crowd funding ‘ adviezen van de penningmeester  van vv Bladella mag het werven en alloceren van het benodigde budget geen probleem vormen.

Dit voorstel zal worden behandeld in de extra ingelaste raadsvergadering in het gemeentehuis in Bladel 27 februari  a.s. (aanvang 13.30 uur)

De locatie van het nieuwe gebouw laat De Muggezifters in het midden. Zij kunnen leven bij de huidige locatie van Den Herd aan het Emmaplein indien het gemeentehuis moet worden uitgebreid na een eventuele gemeentelijke herindeling.

De nieuwe naam van het gemeenschapshuis werd al wel bekendgemaakt en luidt:

MFA-Bladel, Muggezifters Fist Akkommedatie

Vooruitlopend op de definitieve beslissing zal de naam ‘Den Herd’ met ingang van 25 februari al worden vervangen.