muggenlarvenCarnavalsvereniging De Muggezifters is bezig met investeren in de jeugd en verjonging van de vereniging. Dat uit zich op vele fronten; onder andere door meer flexibele inzet van de leden van de Raad van Elf maar ook door het omarmen van de Jeugdprins en Jeugdraad. Freek Bijnen – mede initiatiefnemer van dit veranderproces – praat PC55 bij.

 

Iets doen dat er toe doet
Drie jaar geleden werd Freek Bijnen prins bij de Muggezifters. Op zich zeer opmerkelijk omdat Freek weinig tot niets met carnaval had. “Dat werd mede veroorzaakt door een verkeerd beeld van carnaval”, vertelt hij. “Ik kende het feest alleen van de lallende mensen op het Stratumseind waar ik in mijn jeugd uitging en later toen ik in Valkenswaard werkte als portier werd mijn beeld niet veel positiever. Vandaar dat ik heel resoluut nee zei op de vraag van Leo van Overbeek of ik prins wilde worden. Na een nachtje slapen ben ik uiteindelijk overstag gegaan, heb ja gezegd en is mijn beeld helemaal veranderd. Ik ben inmiddels namelijk wel bekend met de waarde van carnaval: het ludiek afzetten tegen de gevestigde orde, de draak steken met de autoriteit en het even los kunnen laten van de dagelijkse beslommeringen. Om die redenen voel ik me thuis bij de carnavalsvereniging en wil ik me daarvoor inzetten. Na mijn prinsschap kreeg ik de vraag of ik lid wilde blijven. Ook daarop zei ik ja met de aantekening dat ik dan iets wil doen, wat er nog niet is. De jeugd heeft, vanuit mijn dagelijks werk, sterk mijn voorkeur.”

Carnavalsacademy
IMG-20160129-WA0008
Vorig jaar is een begin gemaakt met de CarnavalsAcademy. “Dit is een initiatief van de Muggezifters en heeft als insteek dat we de jeugd bekend willen maken met carnaval. Het is ons namelijk opgevallen dat – net als ik vroeger – de jeugd geen idee heeft wat carnaval precies inhoudt. Aan ons de mooie taak om de jeugd te onderwijzen in alle facetten van carnaval. Vorig jaar zijn we begonnen in groep 4  waar ik een lesbrief voor heb geschreven. Een hele klus maar de bestaande lesprogramma’s over carnaval vond ik niet zo leuk of uitdagend en dus zat er niets anders op dan zelf aan de slag te gaan. Eén onderdeel van de lessen was dat Ton Seuntjens in vol ornaat kwam vertellen over zijn tijd als Prins. Wat er aan voorafgaat en hoe hij het prins-zijn beleefd heeft. Een ander onderdeel was dat er verteld werd over de optochten; met de groepen en in samenwerking met Click Cultuur zijn we bij de Koekwauzen gaan helpen bouwen aan de carnavalswagen. Door de jeugd aan de hand te nemen en ze heel bewust te laten proeven van alle facetten van carnaval, kun je ze enthousiast maken. En dat lukt heel aardig want na afloop werden een aantal leerlingen meteen lid van de Koekwauzen.”

Schoojers worden Muggelarven
In Bladel bestond een jeugdcarnavalsvereniging: de Schoojers. “Johan en Perry waren daarvan de drijvende krachten maar zij gaven aan het met z’n tweeën niet meer te kunnen bolwerken. Na een aantal gesprekken is besloten deze stichting onder te brengen bij de Muggezifters. Vanaf dit carnavalsjaar bestaan de Schoojers niet meer maar gaat het jeugdcarnaval verder onder de naam ‘Muggelarven’. Johan en Perry hebben heel veel mooie dingen gedaan en een aantal zaken gaan we zeker overnemen maar er gaan ook veranderingen komen. Dat geldt voor de gehele insteek van de verjonging: we gaan nieuwe tradities maken met respect voor de oude en bestaande tradities. We merken nu al dat onze nieuwe opzet goed aanslaat bij de leden van de Muggezifters en van alle kanten krijgen we hulp aangeboden. Dat is precies wat we willen; dat er flexibele inzet is vanuit de leden, die naar draagkracht en interesse dingen op gaan pakken. Dit uit zich onder meer in een flexibele Raad van Elf; geen verplichting meer om bij álle activiteiten aanwezig te zijn maar wisseling en dus gegarandeerd enthousiasme.”

Flexibiliteit
Freek is razend enthousiast over de nieuwe opzet: “We willen die flexibiliteit ook bij de Jeugdraad invoeren. Voorheen werden de leden van de Raad en de Prins gezocht binnen de buurtverenigingen. Wij hebben door onze CarnavalsAcademy de ingangen gevonden in de scholen en zien daar onze vindplaats voor de diverse activiteiten. We verwachten dat we meer aanmeldingen gaan krijgen dan we rollen te verdelen hebben en juist dan is het zaak om de taken te verdelen. We willen geen enkel kind teleurstellen; degene die zich namelijk nú afgewezen voelt, ben je misschien wel voor altijd kwijt en dat is iets wat we zeker niet willen. De kinderen die graag Prins, Adjudant of Vorst willen worden, moeten zich door middel van een vlog aan de commissie voorstellen en wij kiezen dan uiteindelijk de nieuwe Prins(es), Adjudant en Vorst uit. We kiezen voor deze werkwijze omdat we de verbinding met het onderwijs zoeken waarbij jezelf leren presenteren één van de competenties is.”

Ambitieuze plannen
Is de nieuwe opzet een ambitieus plan? “Jazeker”, beaamt Freek. “We zetten hoog in maar ik weet zeker dat ons enthousiasme overslaat op de kinderen. Er zijn nog zoveel plannen; dit jaar gaan we in groep 5 en 6 aan de gang met de lessen. In groep 7 en 8 zijn we al gaan vertellen over de Jeugdraad en kunnen de leerlingen zich nu aanmelden. Wat ik héél tof vind is dat álle basisscholen in Bladel meewerken. Ook de Piramide; carnaval is er voor iedereen en ik zou het heel gaaf vinden als in de Raad van Muggelarven kinderen van álle scholen een plekje hebben. We zijn nog heel hard aan het nadenken hoe we de leerlingen van het voortgezet onderwijs kunnen betrekken maar het begint bij de het basisonderwijs: als je die leerlingen enthousiast hebt, blijft dat zo en blijven ze misschien hun carnavalsviering bij de Muggezifters doen. Er zijn plannen om de jeugdraad uit te nodigen voor de carnavalsavond in het verzorgingshuis, de zittingsavond met de KBO en gastlessen te laten geven door prominente Muggezifters zoals de Grootvorst Johan Pijnenburg of oud-Prins Harrie Fiers. Mijn ultieme doel? De verbinding maken tussen carnaval, onderwijs, sport en cultuur door een groots Carnavalstrefbaltoernooi te organiseren in X-Sport waar de kinderen verkleed aan deelnemen en allemaal sámen plezier maken. Naast lekker feeste, óók lekker bewegen. Het hoeft niet dit jaar, ons hele concept is een doorgroeiplan; ik ben zelf ook erg benieuwd waar we over vijf jaar staan maar de basis is in ieder geval gelegd.”

Bron PC-55:  door Renate Pijnenburg