Nico van Rooij EremugTijdens de jaarlijkse verenigingsavond van De Muggezifters is Nico van Rooij voor zijn vele verdiensten voor de vereniging en voor de Bladelse gemeenschap onderscheiden.

Nico werd benoemd tot EREmug in de orde der Muggezifters.

De daarbij behorende onderscheiding werd hem overhandigd door de president van de vereniging Leo van Overbeek.

Nico van RooijNamens de “jonge garde” overhandigde Stephan van Avendonk, als blijk van waardering en respect voor zijn vele werk, een mooie fotocollage aan de zichtbaar geëmotioneerde Nico.

Nico heeft na 39 jaar lidmaatschap besloten om als actief lid te stoppen. Gelukkig heeft Nico toegezegd om als vrijwilliger zijn diensten aan te blijven bieden.

De vereniging en de Bladelse gemeenschap zijn Nico veel dank verschuldigd voor het vele werk dat hij heeft verricht.  Bedankt Nico!