RCC 2016Stichting Blaal du’6 is een pas opgerichte stichting met als doelstelling geld in te zamelen voor inwoners van de gemeente Bladel die lijden aan een levensbedreigende ziekte. Het ingezamelde geld gebruiken we om iets van het vele leed en verdriet waar deze personen en hun gezinnen mee geconfronteerd worden, te verlichten.

De stichting tracht dit doel te bereiken door (sport)activiteiten en andere evenementen te organiseren en door sponsoren en donateurs te vinden. In het korte bestaan van de stichting zijn door diverse organisaties donaties en toezeggingen gedaan:

  • de Mariaschool in Bladel heeft de opbrengst van de open avond op 18 maart aan de stichting geschonken,
  • de organisatie van de Kempenrun Hapert, die op 20 maart heeft plaatsgevonden, heeft een bijdrage verstrekt,
  • het inschrijfgeld van de mountainbiketocht die stichting Blaal du’6 zelf heeft georganiseerd op Tweede paasdag is volledig ten gunste gekomen aan de doelstelling,
  • een deel van de opbrengst van het door het ondernemerscafé gemeente Bladel op 21 april te organiseren boksspektakel in Den Tref in Hapert gaat naar de stichting,
  • Carnavalsvereniging de Muggezifters stelt een deel van de opbrengst uit de Rabobank Clubkas Campagne ter beschikking aan de stichting. Zaak is dus dat zoveel mogelijk stemmen worden uitgebracht op de Muggezifters. Hoe meer stemmen, hoe groter de opbrengst voor Stichting Blaal du’6. In de maand april kunnen de leden van de Rabobank hun stem uitbrengen.

De stichting bedankt bij deze al de hierboven vermelde organisaties voor hun (toegezegde) bijdragen.

Als stichting Blaal du’6 erin slaagt de doelstelling te bereiken, dan komt het belangrijkste: het besteden van de gelden aan mensen uit de gemeente Bladel die lijden aan een levensbedreigende ziekte. Deze mensen lopen hier niet mee te koop. Waarschijnlijk zal de stichting via familie of kennissen te horen krijgen wie hiervoor in aanmerking zou kunnen komen. Stichting Blaal du’6 realiseert zich dat de beoordeling van een aangemeld persoon of gezin zeer gewetensvol en zorgvuldig moet geschieden en dat voor iedere aanmelding maatwerk moet worden verricht. In eerste aanleg denkt de stichting aan een geldbedrag in de vorm van een cheque. Maar misschien komt de stichting wel tot een andere invulling, bijvoorbeeld een gezamenlijke activiteit. Het is even aftasten hoe dat gaat lopen.

Voor nadere informatie over stichting Blaal du’6: mail naar blaaldu6@gmail.com