Jubileumjaar CV De Muggezifters nadert einde; blik blijft op de toekomst gericht

Logo Muggezifters jubileumEen feestje is altijd veel te snel voorbij, zeker als het gezellig is. Dat geldt ook voor het jubileum van carnavalsvereniging De Muggezifters die dit jaar hun 44-jarig bestaan vieren. Er rest nog één mooie feestelijke dag; de dag van de opening van de tentoonstelling ‘De Mens achter de Mug’; de receptie en de besloten gala-dinnershow. De organisatie kijkt terug op een mooi jaar, op vierenveertig mooie jaren maar houdt vooral ook de blik op de toekomst gericht.

Verhaal van carnaval vertellen
“Ons doel van het jubileumjaar is om het verhaal van carnaval te vertellen”, begint voorzitter Leo van Overbeek. “Niet alleen nu maar altijd. Carnaval is zoveel meer dan alleen de balavonden. Wij willen als vereniging de tradities in stand houden en verder ontwikkelen, jonge mensen bekend maken met het feest en het in ere houden. Daarbij moeten we onze kernwaarden behouden: dat het een feest voor iedereen is, dat we als leden van de vereniging goed gastheerschap uitdragen en dat we gedisciplineerd zijn. Dat laatste klinkt misschien niet heel gezellig maar geloof me, zonder discipline hadden we het geen vierenveertig jaar volgehouden. Daarbij kan het binnen een aantal vaste regels heel gezellig zijn hoor.”

Kracht
19820012Leden 07-06-2015CV De Muggezifters is nooit een grote vereniging geweest. Pius Lemmens: “We hebben over de jaren heen een gemiddeld ledenaantal van vijfentwintig gehad. Omdat we een groot netwerk achter ons hebben, is het altijd genoeg gebleken. We kunnen een beroep doen op heel veel vrijwilligers, onder andere leden van Het Snelle Wiel en Bladella maar ook het thuisfront springt in waar nodig. Zo hebben we tot op heden nooit problemen gekend met de bezetting van de diverse taken. Voor onze leden geldt dat het lidmaatschap niet vrijblijvend is maar wel flexibel. Dat werkt.”

Frisse ideeën een kans geven
Het carnavalsleven in Bladel verloopt in een golfbeweging. Piet van Guluck: “Iets kan jaren een succes zijn en ineens is het weg. Op die momenten moet je niet bang zijn nieuwe paden te gaan bewandelen. Nieuwe initiatieven moeten een kans krijgen en pas na afloop kun je bepalen of iets werkt of niet. Boven alles moeten we er als vereniging voor waken dat we zaken niet op de automatische piloot gaan organiseren. De afgelopen jaren hebben we een flinke aanwas gehad van jeugdige leden – twintigers – en zij brengen weer heel frisse en vernieuwende ideeën mee. Die moeten rijpen en een kans krijgen. Het mixt goed, de jongere en de oudere garde. We hebben nu leden van begin twintig tot begin zeventig en het kan allemaal goed met elkaar overweg. Dat is ook een kracht van een vereniging.”

Cadeautje
Het jubileumjaar begon met een boeiend symposium getiteld ‘Carnaval Anders’. Leo: “Een bewust gekozen titel omdat we de bezoekers wilden vertellen wat carnaval werkelijk inhoudt. Er heerst helaas bij sommigen nog altijd het misverstand dat het alleen maar een zuipfestijn is en het is toch echt heel wat meer. Het is zoals door professor Pleij zo mooi verwoord: ‘de omgekeerde wereld,  een ventiel functie, een uitlaatklep voor de drukke maatschappij. De druk moet soms van de ketel’ ” In de zomer was er het feest voor iedereen op de Markt ‘100% Blaal’. Honderden mensen genoten in de buitenlucht van de prachtige optredens van lokaal talent onder muzikale begeleiding van de OfGeZatBand. Dat het een fantastische zwoele zomeravond was, voelde als een cadeautje. “Je krijgt het weer wat je verdient”, grapt Pius. “Overdag had het voor mij gerust een paar graden minder mogen zijn maar ik klaag niet want het was gigantisch.” 100% Blaal krijgt zeker een vervolg.

Kijk terug op 44 jaar Steek & Mug
Drie jaar geleden werden de eerste plannen gesmeed voor het jubileumjaar en al snel ging de commissie ‘jubileumboek’ aan de slag. Een titel was snel gekozen: ‘Kijk terug op 44 jaar Steek & Mug’. Piet: “Er is gekozen om het boek in vier keer elf jaren onder te verdelen. In elk deel komen zaken als Prinsen, Optochten, Zittingsavonden, Krant en andere Mugge-gerelateerde zaken voor. Ik heb het boek al in handen en het is prachtig geworden. Het is een mooie geschiedschrijving geworden van 44 jaar carnaval in Bladel met interessante verhalen en prachtige foto’s. Iedereen van de commissie is er zó trots op. We houden het geheim tot 10 oktober, de dag dat het officieel overhandigd gaat worden. Aan wie? Dat mag iedereen komen bekijken op de receptie die om 16.00 uur gehouden wordt in Den Herd.” Vanaf maandag 12 oktober is het jubileumboek ‘Kijk terug op 44 jaar Steek & Mug’ te verkrijgen voor € 11,- bij: Primera, Papierelier, Bruna, VVV-kantoor en Den Herd. In de bibliotheek en bij de tentoonstelling ligt een inkijkexemplaar.

Blijvende herinnering
Voorafgaand aan de receptie wordt om 14.30 uur in het gemeentehuis de tentoonstelling geopend. Leo: “Gedurende deze opening wordt er een blijvende herinnering aan 4×11 jaar Muggezifters voor de Bladelse gemeenschap overhandigd aan burgemeester Swachten. We hopen dat het cadeau een mooie plek krijgt waar iedereen er van kan genieten. De tentoonstelling is tijdens openingstijden van het gemeentehuis te bezichtigen tot de elfde van de elfde.”

Jeugd
Nu het feestjaar ten einde loopt, wordt de blik weer op de toekomst gericht. Pius: “We moeten het carnavalsverhaal blijven vertellen en dus gaan we starten met een project op de Bladelse basisscholen. Vanuit de Carnavalsfederatie ligt er een lespakket en onder leiding van Freek Bijnen wordt dat aangepast op de Bladelse situatie. Voor een aantal kinderen zal het een eerste kennismaking met carnaval zijn; voor andere een verdieping.  We zijn blij dat steeds meer kinderen het bouwen aan een carnavalswagen hebben opgepikt. Vorig jaar startte de Koekwauze en inmiddels heeft die club vijfenveertig leden. We hopen natuurlijk dat er andere groepen opstaan en zo de toekomst van de Bladelse optocht zeker stellen.”

Investeren
Blijven investeren in carnaval is het motto van de Muggezifters. “Op alle manieren proberen de mensen te betrekken bij de carnavalsviering: dat hebben we altijd gedaan en zullen we altijd blijven doen. Carnaval is een uniek feest dat in elke dorp op unieke wijze gevierd wordt. Omdat de viering vanuit de mensen zelf moet komen, is het een traditie die altijd zal blijven.” Zolang er mensen zijn die het voortouw blijven nemen, tenminste. Die taak nemen de Muggen heel serieus. Op naar het volgende jubileum.

Bron: PC-55, door Renate Pijnenburg