Van Voskuijlen notarisCarnavalsvereniging De Muggezifters bestaat op 8 oktober vierenveertig jaar. Dat vieren we op zaterdag 10 oktober met de opening van de tentoonstelling ‘De mens achter de Mug’ in het gemeentehuis en aansluitend een receptie in Den Herd met de presentatie van het jubileumboek. In de aanloop naar 10 oktober worden in PC55 verschillende achtergronden geschetst die De Muggezifters in staat stellen om al 44 jaar met en voor iedereen carnaval te organiseren. In elk artikel wordt een vraag gesteld waarvan het antwoord ingezonden kan worden naar info@muggezifters.nl. Onder de goede inzenders wordt een prijs verloot en de prijswinnaar wordt tijdens de receptie bekendgemaakt. Deze week wordt stilgestaan bij de sponsoring van de carnavals-activiteiten.

‘Sponsoring’ was een woord dat heel lang niet voorkwam in de vocabulaire van De Muggezifters. Anders dan in alle andere carnavalskranten is er in de Muggesteek, de carnavalskrant van De Muggezifters geen advertentie te vinden. Ook in de Grote Optocht op carnavalszondag wordt er niet op grote schaal reclame gemaakt. De Muggezifters hanteren immers het beginsel dat de commercie niet thuishoort in het carnavalsfeest. Deze filosofie had zo’n twintig jaar geleden wel tot gevolg dat de penningmeester er steeds meer moeite mee kreeg om de eindjes aan elkaar te knopen. De Muggezifters vonden een oplossing en importeerden uit België de lichtjesstoet. Zij organiseerden dit evenement buiten het carnaval om en ze gaven bedrijven en ondernemers volop gelegenheid om daar als sponsor hun naam aan te verbinden. In 1998 werd de Blaalse Lichtstoet geboren. Met de opbrengst van de Blaalse Lichtstoet bleef het carnaval als feest voor de hele Bladelse gemeenschap financieel gewaarborgd.

Het notariskantoor van Hans van Voskuijlen en – toen nog Frans Peeters en nu – Stephan Koekkoek stond als eerste in de lange rij van sponsors die tot op heden financieel bijdragen aan de Blaalse Lichtstoet en daarmee aan het Bladelse carnavalsfeest. Deze keer kijken we in de keuken van deze sponsor en praten met Hans van Voskuijlen over wat zijn kantoor beweegt om De Muggezifters te ondersteunen. “Op de eerste plaats willen we er graag bij zijn als er in Bladel iets te beleven valt. We genieten ervan. De activiteiten en evenementen die in de gemeente worden georganiseerd bevorderen de leefbaarheid in de Kempen. Daar willen we ons financiële steentje aan bijdragen. Als notarissen staan wij midden in de gemeenschap. In zekere zin geven wij er vorm aan door het oprichten van verenigingen en stichtingen. Niet voor niets hanteren wij voor de oprichtingsakte de laagst mogelijke tarieven”, zo vertelt Hans van Voskuijlen. Op de vraag of hij een commercieel belang heeft bij de sponsoring van de Blaalse Lichtstoet antwoordt Hans na enig nadenken dat het dan vooral gaat om de naamsbekendheid van het kantoor: “Of de sponsoring meer klanten brengt, is moeilijk te meten en eigenlijk ook niet belangrijk. Iedereen doet zijn best om er iets moois van te maken. De ene steekt zijn handen uit de mouwen, de ander helpt besturen, wij geven juridisch advies en leveren als sponsor een financiële bijdrage.”

Overigens wil Hans van Voskuijlen best wel verklappen dat hij het ontzettend plezierig vindt om als sponsor de Blaalse Lichtstoet te mogen bekijken vanuit de verwarmde bijzondere gastentribune. Daar kan hij onder het genot van een hapje en een drankje ondernemers en bestuurders ontmoeten. Als we praten over De Muggezifters en hun jubileum zegt Hans van Voskuijlen dat de Muggen het nooit zo lang hadden volgehouden als ze niet zo eigenwijs waren. “Muggen zijn lastige beestjes, je moet ze goed in de gaten houden. De Muggezifters hebben de goede eigenschappen van de mug: als je het niet verwacht, dan zijn ze er. Niet alleen met carnaval, maar ook daarbuiten.” 100% Bladel, het muziekfeest van 4 juli op de Markt is daar een goed voorbeeld van. Heel Bladel heeft kunnen genieten van dit jubileumfeest. Ook de komende weken laten De Muggezifters weer van zich horen.

Prijsvraag!
Hans van Voskuijlen stelt de lezers de vraag: “Hoeveel jaren heeft zijn notariskantoor als hoofdsponsor financieel bijgedragen aan de Blaalse Lichtstoet?”. Wie het weet die stuurt zijn/haar antwoord naar info@muggezifters.nl en maakt kans op vier vrijkaarten voor de Blaalse Lichtstoet 2016.

Logo_VoskuijlenKoekoek2