Amusante aftrap jubileumjaar Muggezifters: ‘Carnaval Anders!’

Herman PleijEen avond, net even anders dan je bij een carnavalsvereniging zou verwachten. Een symposium? Een seminar? Een lezing? Allemaal saaie woorden die in dit geval de avond tekort zouden doen.  Wat was ‘Carnaval Anders!’ dan wel? Een interessante maar vooral amusante avond over ‘de zin en onzin’ van carnaval. Met humorvolle en boeiende sprekers. Een hoempapa-band ontbrak en de polonaise bleef achterwege maar het publiek genoot volop van ‘Carnaval Anders!’.

Grootvorst Johan Pijnenburg
Grootvorst Johan Pijnenburg opende de avond met een humoristische verhandeling over het ontstaan van carnaval in Bladel. Over de Kemphanen, de Wendbuilen en de Schèpers; verenigingen die de tand des tijds niet hebben doorstaan. De Muggezifters wel en met vele anekdotes maakte de grootvorst precies tweeëntwintig minuten en tweeëntwintig seconden vol, waar er eigenlijk maar elf in gepland stonden. Geen probleem voor het publiek want aan de vele ‘jaja’s’ en ‘och, witte nog’s?’ te horen, was de herkenning over vroeger jaren groot bij de aanwezigen.

Rob van de Laar
Rob van de Laar, voorzitter van de Brabantse carnavalsfederatie, nam de tweede twintig minuten voor zijn rekening met een verhandeling over carnaval in cultuurhistorisch perspectief. De allereerste documentatie over een viering als carnaval is terug gevonden in 1364. In niets is het volksfeest van toen te vergelijken met dat van nu. ‘Ganstrekken’ en hanengevechten behoren – gelukkig –  niet meer tot de huidige traditie. Van de  Laar benadrukte dat er vele manieren zijn om het carnaval te vieren en dat elke streek of dorp zijn eigen manier heeft gevonden in de loop der jaren. Carnaval is door de eeuwen heen  gegaan en gekomen, dat blijkt onder andere uit het feit dat er weinig echt oude carnavalsverenigingen zijn.

Stefan Veroude
De derde spreker van de avond was Stefan Veroude, die aan de hand van iconische figuren uit zijn eigen leven, uitlegde wat carnaval met jeugd doet. Als driejarige  – huilend, aan de hand van moeder – voor ’t eerst meelopen in de optocht. De leerkracht op de basisschool die ervoor zorgde dat Stefan in groep 8 Jeugdprins werd, de docent geschiedenis die twee maanden les gaf over het fenomeen carnaval. De tekenjuf die hem inspireerde om te gaan tekenen, wat zich later vertaalde in het ontwerpen van carnavalswagens. En opa Knutsel, Frans Tenbült, de man die Stefan en alle andere Meûkers, alles leerde over het bouwen van een carnavalswagen. Die zijn kennis overdraagt en de jongeren inspireert en motiveert om te proberen, om samen te werken en om dóór te zetten. Datzelfde doet Stefan nu met de oprichting van de nieuwe jeugdcarnavalsvereniging de Koekwauze; een initiatief dat mede door Stefan is opgezet om carnaval in de toekomst voor Bladel te behouden.

Professor dr. Pley
Professor dr. Pley sloot de avond af met een amusante verhandeling over carnaval als reinigingsfeest. Hij maakte vele uitstapjes naar andere volksfeesten en vieringen. Hij vertelde over de kerk die eerst trachtte het duivelse feest uit te bannen maar toen dat niet lukte, het in te kapselen en er een katholieke draai aan te geven. Door één letter te veranderen van ‘Vastelaovend’ – naar het Duitse woord voor pret maken ‘fasteln’ – in ‘Vastenaovend’ en het te verbinden aan de vastentijd. Over de satire van carnaval en de mogelijkheid één keer per jaar de standsverschillen op te heffen en de draak te mogen steken met hooggeplaatsten. Hij vergeleek de mensheid met een wijnvat; eens per jaar moet er even ontlucht worden en even uit de band worden gesprongen. De ultieme boodschap van Pley was dat het carnavalsfeest in ere gehouden moet worden en dat we de gebruiken moeten koesteren.

Aftrap jubileumjaar
‘Carnaval Anders!’ was de eerste activiteit van de viering van het jubileumjaar van de Muggezifters. Op de avond konden geïnteresseerden zich vast inschrijven voor het jubileumboek dat nog onder constructie is en in oktober gepresenteerd zal worden. Het jubileumboek kan tegen gereduceerde prijs besteld worden op www.muggezifters.nl. Op 4 januari zal de jubileumprins bekend worden gemaakt en in de zomer van 2015 volgt een groot muziekfeest op de Bladelse markt; 100% Blaal. De Muggezifters zouden de Muggezifters niet zijn, als dit vierenveertigjarig jubileum niet groots aangepakt zou worden en toegankelijk zou zijn voor alle inwoners en belangstellenden. Met de lezingen van afgelopen donderdag is hiermee een prima start gemaakt.

Bron: PC55, door Renate Pijnenburg