Interessante avond over de zin en onzin van de viering van het volksfeest

Flyer symposium 13-11-2014Vierenveertig jaar geleden zag carnavalsvereniging de Muggezifters het levenslicht. Daarom staat dit carnavalsjaar helemaal in het teken van dit jubileum. Elk meervoud van het gekkengetal 11 moet namelijk gevierd worden in de carnavalswereld. Naast het oude vertrouwde carnaval in februari van volgend jaar, zijn er tal van extra activiteiten waarvoor alle inwoners van Bladel van harte zijn uitgenodigd.

Vanaf nu zijn er gratis toegangskaarten in CC Den Herd te verkrijgen!
Let op: “op = op”

Concept
Hoe vier je een jubileum, anders dan met een receptie en een feestavond? Precies, met Carnaval Anders! Piet van Guluck legt het concept uit: “Wij zijn zelf vorig jaar op het Provinciehuis te gast geweest op een avond vol sprekers. Geen tonproaters-avond, wat je misschien eerder bij carnaval zou verwachten maar een aantal boeiende sprekers die eens een andere kant van carnaval belichten. De cultuurhistorische kant of juist de sociaal maatschappelijke kant. Allemaal interessante lezingen met humor gebracht want dat is onlosmakelijk verbonden met carnaval. We werden door die lezing in het Provinciehuis geïnspireerd en besloten zoiets in Bladel ook te organiseren. Op donderdag 13 november is het zover. De avond heet ‘Carnaval Anders!’ en wordt mede mogelijk gemaakt door Notariskantoor Van Voskuijlen & Koekoek.”

Vier interessante sprekers
Pius Lemmens gaat verder: “We beginnen die avond om 20.00 uur in Den Herd en hebben vier sprekers die ons de ‘andere kant’ van carnaval gaan laten zien. Uiteraard is de eerste spreker de oprichter, grootvorst en erelid van de Muggezifters Johan Pijnenburg. Hij vertelt over onze Bladelse club en de betekenis voor onze gemeenschap. Daarna komt de voorzitter van de Brabantse Carnavalsfederatie Rob van de Laar aan het woord. Hij plaatst de viering van carnaval in Brabant in het cultuurhistorisch perspectief. Dan geven we de microfoon aan Stefan Veroude die in zal gaan op de invloed van carnaval op de jeugd. Stefan is conceptbedenker en heeft zich – samen met een aantal anderen – ingezet om de jeugd meer bij carnaval te betrekken. Met succes overigens maar daarover later meer. Tot slot ontvangen we professor dr. Herman Pleij. Als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde had hij een speciale interesse voor volkscultuur. Hij brengt zijn verhaal met de nodige humor; waarschijnlijk de reden dat hij met enige regelmaat gevraagd wordt voor De Wereld Draait Door.” Voor deze gratis toegankelijke avond is iedereen van harte uitgenodigd. Wij kunnen niet alle oud-leden persoonlijk benaderen maar stellen het zeer op prijs als ook zij dit artikel als een uitnodiging zien om een toegangskaart te komen ophalen en op deze avond aanwezig zijn. Omdat het aantal plaatsen beperkt is, moet u voor ‘Carnaval Anders!’ een toegangskaart hebben. Die zijn vanaf vandaag voor iedereen gratis af te halen bij Den Herd, zolang de voorraad strekt.

‘100 % Blaal’ en andere jubileumactiviteiten
Het tweede grote evenement  waar de Muggezifters de schouders onder gaan zetten is: ‘100% Blaal’; een spectaculair muziekevenement op de Bladelse Markt op 4 juli 2015. Piet: “Op die avond treden uitsluitend Bladelse artiesten op onder begeleiding van de muzikanten van de OfGeZatBand. Ook deze avond is vrij toegankelijk en bedoeld voor iedereen. Het programma staat nog niet helemaal vast dus aanmelden kan nog.” Uiteraard is er vanwege het jubileum een receptie en aansluitend een gala-avond. Pius: “De gala-avond is voor genodigden. De receptie is voor iedereen die de Muggezifters een warm hart toedraagt. Tijdens de receptie, volgend jaar op 10 oktober presenteren we ons jubileumboek, waaraan nu nog volop gewerkt wordt. Het belooft een mooi boek te worden over 44 jaar carnaval in Bladel met veel foto’s. De komende tijd leest en hoort u zeker nog meer over al deze activiteiten. We willen ons jubileum graag met zoveel mogelijk mensen vieren. Nu vindt u al meer informatie over ons jubileum op www.muggezifters.nl/jubileum.” Of kijk op Facebook.

Jeugd
Het bruist dus volop bij de Muggezifters en dat is niet op de laatste plaats te danken aan de ‘verjonging’ die binnen de vereniging heeft plaatsgevonden. Piet: “Vooral onder aanvoering van Stefan Veroude, hebben we een groot aantal jonge mensen tussen de 18 en 24 jaar mogen verwelkomen als lid. Zij zullen voornamelijk als Raad van Elf naar buiten treden. We zijn ontzettend blij dat er zoveel jongeren de weg naar onze vereniging hebben gevonden. Zonder jeugd geen toekomst, dat is zeker. We zijn er van overtuigd dat als de jeugd weet dat het leuk is om carnaval te organiseren en te vieren, dat er steeds meer jongeren toe zullen treden. Een positieve wending, wat ons betreft.”

Breed uitdragen
Veel activiteiten waarvan in de komende maanden steeds meer details bekend zullen worden gemaakt. Carnaval leeft in Bladel, niet alleen met de carnavalsdagen maar ook in de tussenliggende maanden. Denk aan wagenbouwers die op dit moment al druk bezig zijn met de bouw van hun nieuwe wagen. “Vooral voor hen zou de avond ‘Carnaval Anders!’ een mooie gelegenheid zijn om aan bijvoorbeeld sponsoren te laten zien dat ze carnaval promoten, anders dan alleen met hun wagen en dat zij zich inzetten om het cultureel erfgoed in stand te houden. De Muggezifters willen de carnavalsviering breed uitdragen en daarom alleen al is deze gratis toegankelijke ‘Carnaval Anders!’ een interessante avond over de zin en onzin van carnaval.”

Bron: PC-55 door Renate Pijnenburg