Collage mugverbranding 2013Als je spreekt over een verrassing tijdens de bekendmaking van de nieuwe Prins in Bladel dan is dat dit jaar zeker het geval geweest. Mede, omdat prins Freek bij menigeen een vrij onbekende was en zelf aangaf tot op heden eigenlijk geen carnaval gevierd te hebben.

Maar ja, er stroomde voldoende carnavalsbloed door de familie (zijn zoon Jelle, jeugdprins in 2012, zijn schoonvader Prins Frik den Urste in 1976 en zijn eigen partner, Nienke die al jaren optreedt op de zittingsavonden als Bets in de Drie Gezusters). Het fundament was dus aanwezig en Freek heeft hierop als Prins een ‘dijk van een carnaval neergezet’.

De regeerperiode was kort, slechts een week of vijf maar deze vijf weken zijn ten volle benut.

De zittingsavonden waren van een hoog niveau, met op de laatste avond als toegift, het in ‘de onecht’ verbinden van Prins Freek en zijn prinsesje Nienke. De plechtigheid werd voltrokken door pastoor Hein van Eekert met de 3 kinderen van Freek en Nienke als misdienaars. Een ijzersterk stukje toneel, waarbij de Muggezifters dan toch eindelijk hun prinses gekregen hebben!
Dit jaar werd talent van eigen bodem afgewisseld werd met 2 ‘buitendurpse’ tonpraters. Het was lachen, gieren brullen, afgewisseld door spetterende dansen van High Energy en verfijnde rijm van Jan Smets als ‘Blaalse Wend’. Dit laatste was voor burgemeester Swachten zelfs een goede aanleiding om een imitatie hiervan te geven tijdens de sleuteloverhandiging. Zijn optreden als ‘Blaalse Wend’ viel in goede aarde, net als de nieuwe opzet van de sleuteloverhandiging. In deze nieuwe opzet kreeg deze gebeurtenis een waardige uitstraling met carnavalesk tintje.

Tijdens het ZOKI Fist (feestmiddag voor het zorgenkind), Carnaval op Huize Kempenland, Feestavond Floriaan en Carnaval op de basisscholen merk je zowel bij kinderen als ouderen het ‘feest in de mens’. Als je dit eenmaal hebt meegemaakt is het ook voor ons volwassenen, oudere jeugd of hoe we onszelf ook willen bestempelen, niet moeilijk om al feestend aan te haken. Het publiek vermaakte zich volop, zowel bij het Jeugdcarnaval en het Tienerbal maar zeker ook bij het Groot Muggenbal in een afgeladen vol Den Herd. Het plezier hield tot in de vroege uurtjes aan na een zeer geslaagd optreden van de OfGeZatBand.  

Dan zondag, de dag van de Grote Optocht. De kwaliteit van de deelnemers was zeer goed en werd door het publiek zeer gewaardeerd. Ook het weer was de deelnemers en het in groten getale opgekomen publiek gunstig gezind

En wederom stroomde Den Herd vol, nu voor de prijsuitreiking.
Behalve spanning voerde hier vooral vriendschap en respect voor elkaars prestaties de boventoon.
Een houding onder de jeugd, die iedereen zich als voorbeeld kan nemen! 

In de Raadszaal, wilde het publiek maandagmiddag wel eens meemaken hoe Prins Freek zich zou redden zonder grootvorst Johan als wethouder. Een verrassende oplossing, bedacht door de Raad, bracht Johan toch weer in beeld als zzp-er van zijn eigen consultancy bureau. In deze nieuwe functie wilde hij, vanaf de publieke tribune aangeschoven ‘an een tafelke’, de Gemeente wel met adviezen ondersteunen.
De voortzetting, met dweilen in een 4-tal kroegen en het Mondjeebal waren van een hoog gezelligheidsgehalte met ’s avonds een band die zijn naam Dakkeraf wederom eer aan deed.

En dan dinsdag, altijd weer een hoogtepunt voor jong en oud, de Kinderoptocht. De Jeugd Raad van 11 onder leiding van Prins Luuk, die samen met de Prins Freek en de Raad van 11 op de Prinsenwagen in de stoet meetrekt. De nadruk in de creaties van de kinderen had een relatie met de sportactiviteiten van Prins Freek. Een waar feest volgde voorafgaand aan de prijsuitreiking waar behalve het plezier toch ook de spanning in de ogen van de kinderen te zien was. Voor iedereen is er een prijs maar er is toch ook wel gezonde rivaliteit tussen de jonge deelnemers, iedereen wil tenslotte horen, dat hun creatie als beste uit de bus gekomenis. 

En ook nu weer rest alleen nog de Mugverbranding, het einde van Carnaval.
In processie trekken Prins, Adjudant, de Raad van 11 maar ook de Jeugdprins met zijn Raad met een grote schare volgelingen naar de Markt, waar de officiële ceremonie gaat plaatsvinden. De Mug wordt in de processie meegedragen naar de Markt.
Altijd weer een emotioneel moment voor de Prins, zijn gezin en familie en alle trouwe carnavalsvierders.

Ook dit jaar is carnaval weer een onvergetelijk en zeer geslaagd feest geweest, waarbij geen enkele wanklank te horen is geweest. En hoewel iedereen al weer uitkijkt naar volgend jaar, hebben we eerst nog de Blaalse Lichtstoet tegoed! 

CV de Muggezifters wil iedereen bedanken, die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan het welslagen van carnaval 2013 in Bladel en wil hierbij iedereen van harte uitnodigen om de Blaalse Lichtstoet op zaterdag 9 maart bij te wonen. Binnenkort valt de Lichtstoetkrant op de mat met alle informatie maar u kunt ook deze website en facebook raadplegen, https://nl-nl.facebook.com/Muggezifters waar alle informatie terug te vinden is en waar ook alle foto’s te vinden zijn die tijdens carnaval gemaakt zijn.

Een leuke manier om nog eens lekker na te genieten!