bcf

Tijdens de Brabantse sleuteldragersborrel werd Prins Freek, adjudant Jeroen en een afvaardiging van het bestuur ontvangen door de Commissaris van de Koningin in Noord Brabant, dhr. Wim van de Donk.

Hieronder een verslag van omroep Brabant:

Symposium over culturele en sociale historie van carnaval in Brabant

DEN BOSCH – Dit najaar komt er een symposium over de culturele en sociale historie van het carnaval in Brabant. Die mededeling deed de Brabantse commissaris van de Koningin, Wim van de Donk, tijdens de inmiddels traditionele ontmoeting met de Brabantse Prinsen Carnaval in het provinciehuis dinsdagavond. Het symposium dient als opmaat naar Eindhoven Culturele Hoofdstad.

Die ontmoeting staat voortaan overigens te boek als Brabantse Sleuteldragersborrel. Aanwezig waren onder anderen de gedeputeerden van Heugten, Pauli en verschillende leden van Provinciale Staten.

Basis voor Culturele Hoofdstad 2018
Het initiatief voor het symposium komt van de Brabantse Carnavalsfederatie en Mark van Ostaijen van de Erasmus Universiteit in Rotterdam waaraan ook Erfgoed Brabant en het Oeteldonks Gemintemuzejum en uiteraard de provincie aan meewerken. Er komen deskundige sprekers en er is muzikale omlijsting.

Dit symposium is ook de start van een breed onderzoek in de provincie dat als basis kan dienen voor Eindhoven Culturele Hoofdstad 2018. Van de Donk hield een warm pleidooi voor de kandidatuur van Eindhoven voor de titel van culturele hoofdstad, als vaandeldrager voor heel Brabant. Hij riep op om invulling te geven aan die titel als een feest dat borrelt en bruist in heel Brabant, net als dat bij carnaval het geval is.

(Bron: Omroep Brabant)

Speech Wim van de Donk: Commissaris der Koningin

Betekenisvol erfgoed

Van Oeteldonk tot Pinnekleuversgat en van Kielegat tot Zeven Bulten Land, elk jaar viert heel Brabant drie dagen uitbundig carnaval. Als een vrolijke en speelse opmaat naar de vastentijd is het carnaval een eeuwenoude traditie, diepgeworteld in de Brabantse samenleving. Carnaval hoort bij Brabant. Het feest is onderdeel van ons culturele erfgoed en heeft eigen, unieke tradities. Elke stad en ieder dorp heeft zijn eigen carnavalsverenigingen, Prins Carnaval is er drie dagen de baas, tonpraoters nemen in dialect de actualiteit op de hak, carnavalsoptochten trekken duizenden mensen. Met carnaval gelden geen rangen en standen. Het is het feest van de verbroedering, van de verbinding tussen mensen. Carnaval is een uniek volksfeest, een wezenlijk onderdeel van de identiteit van lokale gemeenschappen. Het versterkt de sociale cohesie. Mensen ontmoeten elkaar in het café of op straat, zingen mee met dweil- carnavalsorkesten, vallen uit hun rol van alledag. Kortom, zij genieten de kunst van het samenleven en het samen vieren. Carnaval hoort bij Brabant. Laten we er zuinig op zijn.

Wim van de Donk
Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant
Beschermheer van de Brabantse Carnavals Federatie

(bron: www.bcf.nl)