Toppers uit de Kempenoptocht in de Lichtstoet!

Bij de Kempenoptocht in Hapert waren het de nummers 1, 2 en 4.
 Ze zijn aanwezig in de Lichtstoet en strijden ook hier samen met andere deelnemers om de hoogste prijs. Het zijn groepen die elkaar door en door kennen en elkaar het licht in de ogen zeer zeker wel gunnen. Maar toch, ieder voor zich wil de beste zijn en hoe krijg je dat voor elkaar?
‘Je moet er niet te licht over denken’!

Enkele citaten van mensen die, in diverse rollen, al weer wat jaartjes meelopen in de Blaalse Lichtstoet:

“Een week na Carnaval zijn alle leden weer opgeladen. Vier weken van lichtslang knopen, tie-wrap steken en aggregaten aansluiten gaan er aan de Lichtstoet vooraf”. Aldus de 11 jaar bestaande groep van C.V. De Mouwers.

“We gaan altijd uit van materialen die we kunnen hergebruiken en maken bijna alles zelf”. Duo Van Beers – Jansen, al voor de 13e keer deelnemer.

“Na Carnaval worden veel wagens weer onderhanden genomen. Met lichtslangen en lampen in allerlei soorten en kleuren”. Burgemeester Boy Swachten.

“Het is prachtig om te constateren, dat de merendeel jonge mensen dit elk jaar weer opnieuw voor elkaar krijgen”. Leo van Overbeek, voorzitter CV De Muggezifters.

Tot zover de voorbereiding, nu het programma op de avond zelf.

Twee vuurartiesten, wakkeren het vuurtje om 19:30 uur aan en zetten het publiek alvast in lichterlaaie.

Dan is het tijd voor de start van de 14e Blaalse Lichtstoet. Steeds weer nieuwe ideeën borrelen op bij alle deelnemers. Onder deze deelnemers zijn nieuwkomers uit Hapert: ‘CV Ge wit mer nooit’, uit Valkenswaard: ‘CV Anders dan anders’ en uit Veldhoven: ‘VG Doei’.

“Heb je zin om onze en vele andere carnavalswagens verlicht te zien, kom dan op 17 maart naar de Blaalse Lichtstoet”, zo nodigt C.V. De Mouwers iedereen uit.

Als u dan na het nagenieten op de Markt tot 23:00 uur, de echte ontlading van de deelnemers wilt meebeleven, moet u zorgen, dat u in Feesttempel Ambiani te vinden bent, waar om 24:00 uur, exact om middernacht, de prijsuitreiking begint. Een uiterst sfeervol gebeuren wat overgaat in een massaal vrienden- en vriendinnenfeest.

Behalve de prijzen bij de prijsuitreiking zijn er ook de entreeprijzen: € 5,00. En slechts € 3,50 in de voorverkoop, vanaf 5 maart via de VVV kantoren in Bladel, Reusel, Eersel en Hapert (Novy).

Het één is bij de Lichtstoet onlosmakelijk verbonden met het ander.

Zoals Grootvorst Johan Pijnenburg het weergeeft: “De jeugd, die hun tijd zinvol besteden en met hun inspanningen, ons telkens weer een schitterend schouwspel bieden. Om de deelnemers daarvoor enigszins te belonen stelt de organisatie daar graag flinke startpremies en prijzengelden tegenover. Het is goed voor U, als toeschouwers, dit te bedenken wanneer U wat bezwaren en bedenkingen zou hebben over de hoogte van de entreeprijs. Een groot gedeelte daarvan komt toch ten goede aan een zinvolle tijdsbesteding voor en door de jeugd”.

Leest u alles op uw gemak nog eens na in de speciale uitgave van de Lichtstoetkrant, die in week 10 huis aan huis is verspreid. Hierin worden niet alleen alle sponsors bedankt, die deze Lichtstoet mogelijk maken maar vindt u ook interviews met deelnemers, een woordje of wat vooraf, de Route Lichtstoet en andere Algemene Informatie. Kijk hier voor de krant.

‘Allicht’ wenst CV De Muggezifters iedereen veel plezier en we willen afsluiten met de woorden van Grootvorst Johan Pijnenburg:

“Veel licht en vrolijkheid op 17 maart. En hou het licht, ook na die zaterdag, vast in Uw hart en Uw leven”.