Hoe beleef je een alternatieve, carnavaleske raadszitting? En wat is er dan alternatief?

Zeer geslaagde raadszitting met o.a. notulist Pius in de hoofdrol.

Het onderwerp van de raadszitting is zo alternatief, dat het zelfs nog niet in de gemeentelijke raadszitting door de BoySwachten als agendapunt is opgevoerd. Maar wachten op die Boys konden de Muggezifters  niet zolang.

Op zichzelf is dat natuurlijk al een vreemde gewaarwording in het Gemeentehuis waar wachten tenslotte  gebruikelijker is dan……

Enfin, een prinsheerlijke voorzitter die probeert zijn raadsleden tot een ordentelijk verloop te bewegen.  Raadsleden echter die het woord oppositie wel erg letterlijk nemen waarbij het onderling al meteen om brood en spelen gaat. Later in de raadszitting kwam men vooral vanuit het publiek nog op deze spelen terug.

De notulen, die nodig zijn voor een ordentelijk verloop, worden al 20 jaar zeer precies verzorgd door notulist Pius. Dat de notulen wederom niet aangekomen waren bij de raadsleden heeft de notulist er toe gedwongen toch maar eens te solliciteren bij andere gemeenten beneden de grote rivieren. Maar helaas, een dergelijke unieke raadszitting en dito notulist is niet alleen ongekend maar meer nog onbegrepen in andere gemeenten. Blaal loopt al weer jaren ver vooruit met in de rug een zuchtje “Blaalse Wend”. Dit verdient een lintje als het al niet voor de Raad is dan zeker voor de notulist.

Een van de belangrijkste thema’s was de ontwikkeling van Platella-Staete. Dit MFT (Multi Functioneel Terrein) en MFG (Multi Functioneel Gebouw) zou in de plaats moeten komen van het al jaren der discussie staande Posthof. Echter, een en ander ontaarde in over en weer gaande opmerkingen over de noodzaak en invulling van het gebouw. Een speciale zaal voor de Grootvorst, een boudoir waar de Drie Gezusters, die met hun zoetgevooisde stemmen de raadszitting opluisterden, de minstreel min of meer konden strelen, ideeën te over maar Prins Stanislaus XV kreeg de Raad niet op een lijn.

Wethouder Johan, tevens Grootvorst der Muggezifters besloot de hulp in te roepen van de toekomstige hofnar Pietje Diepvries. De hofnar zou ook een vertrek moeten krijgen in het MFG. In een ijzingwekkend knap gespeelde creatie haalde hij het belang van Netersel  aan en sloot dit af met de vermelding dat hij op zijn transportfiets van het merk Simplex als geboren “Nitterselse” terug naar  het Carolus plein zou gaan om daar de belangen te verdedigen van de al aanwezige eeuwenoude fundamenten en slotgracht van het kasteel. Waarom dan een Platella-Staete in Bladel?

En hoe moest dit alles in Bladel dan wel in Netersel  gefinancierd gaan worden werd vanuit de Raad gevraagd?

Een Belg uit het publiek bood welwillend de oplossing:  Uitgifte van Muggezifters kasbonds werd van een smeuïge uitleg voorzien. Voor die kasbonds moest wel eerst een gat aanwezig zijn wat gedicht kon worden. Voor Belgen was het creëren van een gat in de begroting niet zo moeilijk en door de uitleg, dat de kasbonds na 111 jaar vrijvielen, was de Raad zo overgehaald om in te stemmen met dit voorstel.

De strijd om brood en spelen kreeg zijn vervolg en afsluiting in een broederstrijd tussen 2 leeftijdsgenoten, beide veertigers. De Basketbalclub en De Muggezifters bestaan beide 40 jaar. De basketballers vonden het meer nodig dit te benadrukken dan de dit keer bescheiden Muggezifters. De “Blaalse Wend” was blijkbaar even gaan liggen. Natuurlijk hadden de basketballers goede argumenten met 5 leden die Prins der Muggezifters  geweest zijn, een voorzitter van de basketbalclub die ook voorzitter was van de muggen én nog steeds drie basketballers die actieve leden zijn van de Muggezifters. In de fysieke strijd op het gecombineerde Basketbal-Voetbal veldje, een panna-veldje gesponsord als Cruijff court, lieten de Muggen uiteindelijk de Basketballers winnen. Dit Panna veldje was het ter sprake gekomen MFT, multifunctioneel terrein. Dit was door de Raad ingebracht in plaats van een nog grotere investering in weer een nieuw terrein.

Het meest memorabele moment was natuurlijk de bekendmaking en uitreiking van de Mie Moors Memorial.

Anneke van Bommel viel de eer te beurt om dit jaar de prijs te ontvangen.
Zij werd door Grootvorst Johan nadrukkelijk en meer dan terecht geprezen.

Een meer dan waardige afsluiting van een ludieke, carnavaleske maar vooral alternatieve raadszitting.