Tijdens de carnavaleske raadszitting werd door grootvorst Johan de Mie Moors Memorial uitgereikt aan mevrouw Anneke van Bommel.

Hieronder een belangrijk gedeelte uit de toespraak van grootvorst Johan  ter ere van mevrouw van Bommel.
Voor dit jaar wordt de MMM toegekend, eensgezind en na ampel overleg, aan Mw. Anneke van Bommel-Fiers.

Voorzitter, Raad, dames en heren Muggezifterinnekes en Muggezifters:
Vrouwen hebben altijd, nu en in het verleden een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis en in onze samenleving, internationaal, nationaal of regionaal.
Denk maar aan: Florence Nigtingale,  Moeder Theresia, Marga Klompe, Majoor Boshardt en dichter bij huis: Trees Cox-Maandonks , Door van Lierop-Verdonschot, Marietje van de Voort, Annemarie Eshuis-Koopmans en nog vele andere naamlozen zoals, al die Moeders van ons.
Al die vrouwen: zoals op het gedachtenisprentje van Mie Moors vermeldt: arbeidzaam, intelligent, sterk van persoonlijkheid.
Zo ook Anneke van Bommel.
Een kleine bloemlezing van haar inspanningen, buiten haar gezinsleven om:
–          al meer dn 40 jaar vrijwilligerswerk voor de bewoners van het Bejaardentehuis
–          50 jaar lid van de Katholieke Arbeiders Vrouwen KAV
–          waarvan diverse jaren voorzitster geweest en 12 jaar deel uit maakte van het bestuur
–          lid van de Heemkundekring waar ze als gastvrouw fungeert en deel uitmaakt van de
commissie tentoonstellingen
–          medeoprichtster van het Jongerenkoor en diverse bestuursfuncties vervuld
–          deel uitmakend van de redactie van het ledenblad der KAV
–          lid van diverse commissies in de KBO
–          avondwake mee verzorgend
En zo is er nog wel wat meer te noemen.
“Maar zo is het genoeg”,  zee Anneke.

Maar dat is Anneke: zoals gezegd arbeidzaam  en intelligent, maar ook zeer bescheiden.

Is ook eigenzinnig?
Zeker weten. De beginselen waar Anneke voor staat zal ze ook uitdragen en verdedigen. Ook op een bescheiden manier maar zeer nadrukkelijk en principieel.
Ik mocht je geboortejaar niet noemen.
Maar wel enkele bijzondere gebeurtenissen uit dat jaar zoals:
-de eerst vlucht van het luchtschip Graf Zeppelin
-Alexander Fleming ontdekt bij toeval de penicilline
-Maurice Ravel componeert zijn Bolero
Het is het geboortejaar van o.a. Anneke van Bommel, Willem Duys, Frederico Bahamontes en Jeen van de Berg.
Noem dat maar geen opmerkelijke personen!
Dat vonden en vinden we van jou.
Opmerkelijke vrouw, met een warm, meelevend hart voor de medemens. Die in stilte goed doet. Bijna zoals de bekende heer van stand uit het vermaarde stripverhaal van Maarten Toonder, heer Bommel.
Om nog maar eens de Oosterse profeet Kahlil Gibran te citeren:
“Ge geeft slechts weinig als ge geeft van Uw bezit
Ge geeft pas echt als ge geeft van Uzelf”
En dat is iets wat jij, Anneke, gedaan hebt en nog doet.
Het is een grote eer en een groot genoegen om jou de Mie Moors Momorial te mogen overhandigen.