Men zou eerder verwachten dat Johan Pijnenburg pastoor zou worden dan “den bouw” in te gaan, zeker met het oog op de vergroting van de pastorale eenheid naar Groot Bladel. Toch gaan er sterke geruchten dat hij wel zeker den bouw in gaat.

Er zullen beslist ook mensen zijn die denken dat er een vergissing is gemaakt. Dat het hier niet om de Grootvorst gaat, maar om zijn broer Frits.

Frits Pijnenburg, ex-wethouder van de gemeente Bladel, is na zijn wethoudersperiode in de bouw terecht gekomen. Hij is de voortrekker geworden van bouwprojecten waarin bouwers, in eigen beheer, een bouwplan realiseren.
Bij nadere informatie bleek er van een vergissing geen sprake te zijn. Het blijft onze grootvorst die den bouw in gaat! Toch blijft het ongeloofwaardig: de Grootvorst op de steiger!

Op maandag 20 februari 2012 zal er, volgens goed ingelichte bronnen, op het gemeentehuis van Bladel een extra raadsvergadering zijn, waar duidelijk zal worden waar de Grootvorst mee bezig is. Het schijnt een gigantisch project te zijn waar hij zijn schouders onder gaat zetten.
De genoemde raadsvergadering wordt overigens geleid door Prins Stanislaus XV en hij zal zijn handen meer dan vol hebben aan het geen er die middag nog meer op de agenda staat. Er gaan geruchten dat burger Swachten kiest voor de luwte van de publieke tribune. Hij zou via zijn persvoorlichter hebben laten weten dat hij voorlopig uit de publiciteit wil blijven. Zelfs in omliggende dorpen gaat zijn naam over de “Stammtisch”. Toch gelooft uw correspondent hier niet in. Limburgers blijven Limburgers, met of zonder sjoe—-!

Voor elke raadsvergadering kan men gebruik maken van “spreekrecht”. Ieder burger van de gemeente mag van tevoren spreektijd vragen om over een onderwerp welke op de agenda staat zijn of haar mening te geven. Nu schijnt het gerucht te gaan dat er nu al een aanvraag voor spreektijd binnen is. De naam van de aanvrager zou bekend zijn en moet gezocht worden in de hoek van de voetbalwereld. Hij is nog wel geen directe inwoner van Bladel, maar hij zou zich vóór die tijd wil vestigen in een van de vakantiebungalows van de Tipmast. Hij schijnt nu nog te wonen in Barcelona.  De Johan Cruijff Universiteit zou bij de gemeente een aanvraag hebben ingediend om een groots project te willen uitvoeren  binnen de gemeente grenzen (bouwproject van de Grootvorst ?) met o.a. een Cruijffcourt en pannavelden. Je weet bij de vermeende inspreker nooit welke kant het op gaat. Misschien komt zijn project wel op de Markt terecht. Bij hem kan elk nadeel z’n voordeel hebben en wie niet verschijnt kun je niet zien en als je links kijkt kun je rechts niets zien!
Men weet dus nooit waar men aan toe is.

Het beeldje van Mie Moors zal ook in deze raadsvergadering weer de nodige tongen losmaken. De MMM ( Mie Moors Memorial) zal weer z’n weg vinden naar een persoon die in de Blaalse gemeenschap zijn of haar eigengereide voetstappen heeft nagelaten. Wat en hoe en wie zal op 20 februari a.s  naar buiten worden gebracht.

Prins Stanislaus XV, de voorzitter van de raad, zal menig zweetdruppeltje laten en zal blij zijn als hij zonder kleerscheuren de vergadering kan afsluiten. Maar het is de vraag of hij dan van alle “ellende” verlost is.

De raadsvergadering zou nog wel eens een staartje kunnen krijgen.
Al met al voorzien we een rumoerige middag, waarin Marktstaete zal verbleken, de beste voetballer ondergesneeuwd zou kunnen worden  door een plaatselijke vedette  en Mie Moors met de eer kan gaan strijken.
Om dan nog maar te zwijgen van de notulen van de vorige vergadering en de ingekomen stukken die niet aangekomen zouden kunnen zijn.

Maandag, 20 februari 2012, raadszaal gemeentehuis van Bladel, aanvang 11 minuten vóór één……… als u getuige wilt zijn!