Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat er zinvolle activiteiten, die jongeren aanspreken, in de gemeente zijn. Het bouwen van een carnavalswagen is één van de activiteiten waar veel jongeren bij betrokken zijn.  

Een aantal maanden per jaar zijn ze fanatiek bezig om een mooie en originele wagen te bouwen. Tijdens de lokale optochten zijn dan ook prachtige creaties te bewonderen. In een goede onderlinge verstandhouding gaan de groepen een sportieve strijd aan met collega-wagenbouwers. In de eerste plaats is het samen bouwen aan een carnavalswagen leuk en gezellig. Daarnaast leren de jongeren om samen te werken. Ze hebben een gezamenlijk doel waarbij ieder een eigen taak en verantwoordelijkheid heeft.

Om onze waardering voor zowel de activiteit als het uiteindelijke resultaat te laten blijken, is een waarderingsbudget van maximaal € 5.000,- beschikbaar. Dit bedrag wordt verdeeld onder alle carnavalswagenbouwers in de gemeente Bladel (max. € 500,- per groep) die voldoen aan de volgende criteria:
– Minimaal 75% van het aantal bouwende jongeren tussen de 12 en 18 jaar (met een minimum van 10) moet in de gemeente Bladel wonen.
– De carnavalswagen moet minimaal zo groot zijn als een grote personenauto.
– Er moet minimaal aan 1 optocht in de gemeente Bladel deelgenomen worden.  

De aanvraag moet worden ingediend vóór 8 februari 2012. Bij de aanvraag voegt u een opgave van het aantal jongeren tussen 12 en 18 jaar die gedurende de hele bouw en voorbereidingen van de carnavalswagen meewerken. De aanvraag stuurt u naar de gemeente Bladel (Postbus 11, 5530 AA Bladel).

Uitkering vindt plaats na ontvangst van een bewijs van deelname (foto) aan één van de optochten in de gemeente Bladel. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling welzijn (36 16 36)