De Blaalse Lichtstoet: rijkverlichte praalwagens, groepen en individuelen in optocht door het pikdonkere Bladel.
De animo om mee te doen aan de Lichtstoet is groot en we zijn als organisatie van mening dat we de lat elk jaar hoger moeten leggen. Dit doen de deelnemers tenslotte ook.

Als je in de veronderstelling verkeerde, dat de inschrijfformulieren uiterlijk 31 december 2011 ingeleverd moesten worden, dan klopt die veronderstelling.
Maar om tegemoet te komen aan wagenbouwers en ook aan groepen en individuelen in de regio, hebben we besloten de inschrijftermijn met een maand te verlengen.

Onze bezoekers komen ook van steeds verder weg en daarom hebben we besloten onze flyeractie over een groter gebied uit te breiden. Natuurlijk moet iedereen de kans geboden worden ‘zijn/haar licht eens op te komen steken’ in Bladel en in staat gesteld worden mee te genieten van de ‘verlichte ideeën’ van de deelnemers.

Elk jaar wordt het in groten getale toegestroomde publiek weer verrast met nog mooiere, nog creatievere en steeds professioneler ogende creaties.

Noteer zaterdag 17 maart alvast in uw agenda of op uw kalender. Het belooft wederom een spektakelstuk te worden!
Wil je ook deelnemen aan deze optocht? Inschrijven is nog mogelijk tot 31 januari 2012!

Op deze site vind je onder het tabblad “Lichtstoet” het inschrijfformulier met het reglement. Download het inschrijfformulier Blaalse Lichtstoet en het reglement. Dit formulier kan ingeleverd worden bij: Peter Aarts, Beatrixlaan 10, 5531 HB Bladel. Tel.: 0497-384336 of 06-28204884 e-mailadres: p.aarts2@chello.nl
Voor meer informatie, stuur je een email naar lichtstoet@muggezifters.nl en wij nemen contact met je op.