Zoals de meesten weten, was de totstandkoming van de carnavalskrant “De Muggesteek” jarenlang in goede en vertrouwde handen van Janus de Vocht en Jan  Wagenmakers.

Jarenlang… en daarom werd het uitgevoerd “op de automatische  piloot”, zoals Janus aan Paul Vinken en mij toe vertrouwde. Toen wij hem lieten  weten, dat de krant door de nieuwe PR-commissie begin december, al pagina voor  pagina was ingevuld en wij Janus deelgenoot maakten van: “de basis blijft hetzelfde met enkele ludieke, humoristische vernieuwingen”, was hij gerustgesteld. We hebben hem met enkele voorbeelden ervan kunnen overtuigen, dat het wel goed zou komen.

Persoonlijk, mag ik wel zeggen, dat mijn eerste weken als Mug mij meer dan uitstekend bevallen zijn en mij de indruk gegeven hebben dat ook dit wel goed komt, beter gezegd al goed is. Vooral de gezellige en constructieve bijeenkomsten van onze PR-commissie met de inbreng van “de jeugd” brengt vele nieuwe en bruikbare ideeën.
Het is leuk om werk te verrichten waarbij iedereen op een positieve manier zijn bijdrage wil leveren.

Tot besluit een foto die een kijkje geeft in de voormalige redactiekamer van de Muggesteek, met voormalig hoofdredacteur Janus “al regelend” aan de telefoon. “De wend waait nu uit een andere hoek”, maar Janus en Jan, bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren en……Miep, de koffie was lekker!

Namens PR-commissie, Piet v Guluck