Johan Pijnenburg ontvangt Bladelse Zuil

Op zaterdag 30 april ontving Johan Pijnenburg  de Bladelse Zuil, een kunstwerk behorend bij de gemeentelijke onderscheiding Predicaat van bewijs van verdienste, uit handen van burgemeester B. Swachten.

Deze onderscheiding is aan de heer Pijnenburg toegekend voor zijn zeer bijzondere verdiensten voor de Bladelse gemeenschap.
De heer Johan Pijnenburg (1936) was in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw cultureel leider in de Katholieke Arbeiders Jeugd (K.A.J.) en organiseerde in die hoedanigheid menig revue en bonte avond.
Hij was medeoprichter van carnavalsvereniging de Muggezifters. Van deze vereniging was hij 17 jaar voorzitter en vervulde daarna nog diverse andere bestuursfuncties. Ook is hij al bijna 40 jaar Grootvorst van de Muggezifters.
De heer Pijnenburg heeft vele jaren vrijwilligerswerk gedaan in het verzorgingshuis en het verpleegtehuis. Met veel enthousiasme verzorgde hij muzikale middagen en ontspanningsavonden.
In 1986 was hij betrokken bij de oprichting van de stichting Tipmast van het Nederlands Rode Kruis en is hiervan sinds die tijd penningmeester. Deze stichting exploiteert een, door de stichting gebouwde, aangepaste vakantiebungalow voor gehandicapten en ouderen.
Al ongeveer 30 jaar is de heer Pijnenburg betrokken bij de organisatie van de kerstviering van de Vereniging van ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke beperking (VOGG).
De heer Pijnenburg was verder betrokken bij de oprichting van en vervulde bestuursfuncties bij verschillende verenigingen en organisaties, zoals Kinderdagverblijf de Paraplu, zwemvereniging Platella, schaakvereniging Bladel, Stichting Wielerevenementen en het Brabants (Blaals) Wielercafé.