MMM

Tijdens de eerste “Bij de Prins aan tafel’ richtte voorzitter Leo van Overbeek de volgende woorden aan Chris van de Vijfeijke, voorzitter van Koninklijke Harmonie L’Union.

 

 

 

Mie Moors Memorial 2018                                                               Bladel, 12-02-2018

Zijne edele hoogheid Prins karrottini, beste Muggezifters, Muggezifterinnekes, geachte genodigden, geachte grootvorst,

Voor het eerst niet tijdens de Carnavaleske Raadszitting maar nu ‘Bij de Prins aan tafel’ gaan wij een van de belangrijkste onderscheidingen uitreiken die wij als De Muggezifters kennen, namelijk de
Mie Moors Memorial.

Uit de overlevering meegekregen en zoals op haar bidprentje vermeld was
Mie Moors een sterke vrouw, arbeidzaam, intelligent, sterk van persoonlijkheid en van gezondheid. Zij heeft ook, naar eigen zeggen, ‘steeds goed opgepast’.

Deze kenmerken van Mie Moors liggen ten grondslag aan de keuze van de winnaar van de Mie Moors Memorial.

Ook nu hebben wij wee weer een long list samengesteld van nominees,  onder andere Donald Trump die er elk jaar opnieuw opstaat, de Bladelse gemeenteraad  en carnavalsvereniging
Dè Wend Nie, allen met zeer herkenbare redenen stonden op deze lijst.

Maar zij zijn het geen van allen geworden!
Eensgezind en na ampel overleg werd benoemd als 33e winnaar van de Mie Moors Memorial:
“Koninklijke harmonie L’Union”

Beste Chris, mijnheer de voorzitter, beste leden,
Een uitgebreide introductie heb jullie hier niet nodig.

Mie was sterk, arbeidzaam en intelligent  en had een sterke persoonlijkheid.

Nu is het niet evident om over een vereniging te spreken als persoonlijkheid en zeker niet over ‘de harmonie’. Ik denk dat wij dan moeten spreken over een meervoudige persoonlijkheid. Want dat is de harmonie natuurlijk.
Bestaande uit vele familiaire cellen. Die ieder zo hun rol speelden en spelen binnen jullie vereniging en daarbuiten.
Jullie hebben zelfs een door zichzelf benoemde clubje van grijze, oude, wijzen die wekelijks op vrijdagavond in Den Herd alle wereldproblemen oplossen. En hoe later op de avond hoe creatiever de oplossingen worden. Dus in die zin voldoet de harmonie volledig aan dit kenmerk dat Mie zo bijzonder maakte.

Nu kennen wij samen al een lange historie van samenwerking en dat is niet altijd even soepel verlopen en wat daar aan te grondslag lag is voor mij nog volkomen onduidelijk. Gelukkig is dat de laatste tien jaar wel sterk verbeterd en dat heeft natuurlijk een voor de hand liggende reden en dat  is dat in die periode twee fungerende voorzitters hun opleiding hebben gehad bij De Muggezifters. Overigens zijn meer voormalige Prinsen voorzitter geweest o.a. Jan Verhagen heeft eerst zijn sporen verdiend bij ons en is toen toegetreden tot bestuurdersgremium van jullie vereniging.

Naast deze drie voormalige Prinsen zijn er nog vier oud-Prinsen die hun muzikale  sporen hebben achtergelaten bij jullie vereniging. En of het nu is, zoals jij beweerde tijdens de receptie van ons 44-jarig bestaan, dat dat komt omdat de harmonie een goede visvijver is voor het Prinsschap of omdat het andersom is, omdat De Muggezifters een goed platform bieden voor het  opleiden van jullie kader?
Wij zullen het  daar wel nooit over eens zijn. En dat is maar goed ook want dan blijven wij in ieder geval een mooi onderwerp houden voor discussie. Dus over eigenwijsheid gesproken doen wij als verenigingen niet voor elkaar onder. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat jullie op dit vlak van ons winnen

Jullie zijn een vereniging die de gemeenschap bindt, dit werd geschreven in de Klankwijzer van januari 2014. En ik denk dat dit al 175 jaar het geval is. Niet alleen met muziek, maar ook met andere activiteiten. Beroemd en berucht is natuurlijk de muziektent tijdens de kermis. Jullie hebben een groot corps van jeugdleden die wekelijks hun deuntje spelen. Op deze wijze brengen jullie de jeugd niet alleen muzikale kennis bij maar bieden een veilige omgeving waarin zij sociaal zich ook kunnen ontwikkelen. Maar ook het solistenconcours is een pareltje aan jullie mooi behangen ereboog.

Ook de muzikale ondersteuning tijdens carnavalsactiviteiten zijn niet weg te denken. Alhoewel wat ons betreft deze samenwerking nog wel intensiever kan.  Zoals wij allen weten, staat het verenigingsleven door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen best wel onder druk.
Vergrijzing, individualisering, de hedendaagse ’consumptie-mentaliteit’ hebben allemaal hun invloed op het verenigingsleven. Daar hebben jullie, maar ook wij last van. Juist nu moeten verenigingen meer de samenwerking zoeken om de voor de sociale samenhang en voor de identiteit van kleine gemeenschappen zo belangrijke verenigingsactiviteiten in leven te kunnen  houden. Daarvoor hebben wij elkaar hard nodig. En hopelijk kunnen wij elkaar vinden in een nog intensievere samenwerking om belangrijke folkloristische en culturele tradities in Bladel levend te houden en zo samen bij te dragen aan een bloeiende gemeenschap in Bladel, zodat deze niet als een nachtkaars of in carnavalstermen ‘verbrande mug’, uitgaat.

Een ding is zeker en dat is dat jullie als de oudste vereniging van Bladel zijn; jullie vieren dit jaar op 6 december een prachtig jubileum op de dag worden jullie maar liefst 175 jaar een belangrijke rol in de gemeenschap spelen. Deze leeftijd zullen maar weinig verenigingen überhaupt halen. Hiermee willen wij jullie van harte feliciteren!

Het is dan ook meer dan terecht dat
KONINKLIJKE HARMONIE L’UNION DE 33E WINNAAR IS VAN DE MIE MOORS MEMORIAL!

Beste Muggezifters en Muggezifterinnekes,
Het is dan ook een grote eer dat Prins Karrottini de 33e MMM mag overhandigen aan de
Koninklijke Harmonie L’Union.